📣 ประกาศการกลับมาเปิดบริการ 🎉▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬หลังจากเซิฟเวอร์ปิดตัวลงจากการอ้างลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558...

โพสต์โดย ลูน่าวันเดอร์เวิร์ล :: จริงใจและมั่นคง เปิดบริการระยะยาว บน 13 กุมภาพันธ์ 2017