อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


ฮยอนนี่


13.05M
(13,051,372)


0

0

13.05M
(13,051,372)


8.94K
(893,756)


8.86M
(8,859,228)


2

MarkTeog


8.70M
(8,698,637)


7.40K
(740,000)


0

9.44M
(9,438,637)


0

2.86M
(2,858,755)


3

TodsaKan


3.98K
(398,085)


0

0

3.98K
(398,085)


4.45K
(444,790)


2.73M
(2,728,283)


4

thisnin


7.10M
(7,102,074)


0

0

7.10M
(7,102,074)


9.10K
(909,709)


2.38M
(2,380,989)


5

น้องเปียไง


1.35M
(1,354,982)


0

0

1.35M
(1,354,982)


2.99K
(298,670)


1.76M
(1,757,764)


6

ยุ้กกี้


8.68K
(867,518)


6.98K
(697,654)


0

1.57M
(1,565,172)


0

1.50M
(1,497,557)


7

ถั่วลิสงง


10.12M
(10,124,447)


0

0

10.12M
(10,124,447)


4.63K
(463,164)


1.27M
(1,271,136)


8

THEPA746


1.47M
(1,466,826)


0

0

1.47M
(1,466,826)


57,384
(57,384)


1.04M
(1,041,957)


9

BestuKuB


1.87M
(1,865,212)


0

0

1.87M
(1,865,212)


0

2.80K
(280,000)


10

THEPA879


3.57M
(3,573,586)


0

0

3.57M
(3,573,586)


16,996
(16,996)


2.63K
(262,500)


11

น๊อตสไนเปอร์


5.28K
(527,640)


0

0

5.28K
(527,640)


0

77,000
(77,000)

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2018 01:59:46