อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


thisnin


7.10M
(7,102,074)


0

0

7.10M
(7,102,074)


9.10K
(909,709)


2.38M
(2,380,989)


2

ฮยอนนี่


13.05M
(13,051,372)


0

0

13.05M
(13,051,372)


8.94K
(893,756)


8.86M
(8,859,228)


3

ถั่วลิสงง


10.12M
(10,124,447)


0

0

10.12M
(10,124,447)


4.63K
(463,164)


1.27M
(1,271,136)


4

TodsaKan


3.98K
(398,085)


0

0

3.98K
(398,085)


4.45K
(444,790)


2.73M
(2,728,283)


5

น้องเปียไง


1.35M
(1,354,982)


0

0

1.35M
(1,354,982)


2.99K
(298,670)


1.76M
(1,757,764)


6

THEPA746


1.47M
(1,466,826)


0

0

1.47M
(1,466,826)


57,384
(57,384)


1.04M
(1,041,957)


7

THEPA879


3.57M
(3,573,586)


0

0

3.57M
(3,573,586)


16,996
(16,996)


2.63K
(262,500)

อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2018 01:28:20