อันดับเงินโกลด์
1K = 1,000 100K = 100,000 1M = 1 ล้าน 100M = 100 ล้าน 1B = 1,000M = 1 พันล้าน
ลำดับ ชื่อตัวละคร จำนวนเงินโกลด์ รวมเงินโกลด์
ตัวละคร คลัง ตั๋วแลก คงเหลือ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป

1


MarkTeog


8.70M
(8,698,637)


7.40K
(740,000)


0

9.44M
(9,438,637)


0

2.86M
(2,858,755)


2

ยุ้กกี้


8.68K
(867,518)


6.98K
(697,654)


0

1.57M
(1,565,172)


0

1.50M
(1,497,557)


3

ชางเหมย24


8,720
(8,720)


40,000
(40,000)


0

48,720
(48,720)


0

0
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2018 02:48:11