อันดับการเวลาออนไลน์
ลำดับ ชื่อตัวละคร วันเวลาที่สร้างตัวละคร อายุตัวละคร (ชม.) เวลาออนไลน์ (ชม.)
1

MarkTeog
(MarkTeog)
1 เม.ย. 2561, 08:12 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 20:07:00)
4,878.08
(203 วัน 6 ชม. 4 นท. )
52.50
(2 วัน 4 ชม. 29 นท. )
2
wanwanwan
(wanwanwan)
17 ส.ค. 2561, 09:44 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 06:41:00)
1,564.54
(65 วัน 4 ชม. 32 นท. )
63.25
(2 วัน 15 ชม. 15 นท. )
3
ถั่วลันเตาา
(ถั่วลันเตาา)
1 ต.ค. 2561, 06:03 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 14:07:00)
488.23
(20 วัน 8 ชม. 13 นท. )
32.50
(1 วัน 8 ชม. 29 นท. )
4
ถั่วลิสงง
(ถั่วลิสงง)
1 ต.ค. 2561, 06:06 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 14:07:00)
488.18
(20 วัน 8 ชม. 10 นท. )
32.33
(1 วัน 8 ชม. 19 นท. )
5
SleepLate
(SleepLate)
1 ต.ค. 2561, 07:35 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 20:04:00)
486.69
(20 วัน 6 ชม. 41 นท. )
5.55
(5 ชม. 33 นท. )
6
THEPA746
(THEPA746)
3 ต.ค. 2561, 11:49 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 07:57:00)
446.46
(18 วัน 14 ชม. 27 นท. )
6.01
(6 ชม. 0 นท. )
7
NightHound
(NightHound)
5 ต.ค. 2561, 03:59 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 20:06:00)
394.29
(16 วัน 10 ชม. 17 นท. )
7.33
(7 ชม. 19 นท. )
8
thisnin
(thisnin)
6 ต.ค. 2561, 11:40 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 22:11:00)
362.61
(15 วัน 2 ชม. 36 นท. )
13.86
(13 ชม. 51 นท. )
9
TodsaKan
(TodsaKan)
7 ต.ค. 2561, 07:13 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 20:50:00)
343.06
(14 วัน 7 ชม. 3 นท. )
23.14
(23 ชม. 8 นท. )
10
BestuKuB
(BestuKuB)
7 ต.ค. 2561, 09:24 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 13:52:00)
340.88
(14 วัน 4 ชม. 52 นท. )
18.60
(18 ชม. 35 นท. )
11
MOJIKUB
(MOJIKUB)
8 ต.ค. 2561, 05:10 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 15:31:00)
321.11
(13 วัน 9 ชม. 6 นท. )
12.83
(12 ชม. 49 นท. )
12
THEPA9
(THEPA9)
9 ต.ค. 2561, 06:20 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 06:57:00)
307.94
(12 วัน 19 ชม. 56 นท. )
4.28
(4 ชม. 16 นท. )
13
อารา
(อารา)
12 ต.ค. 2561, 01:08 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 23:06:00)
229.14
(9 วัน 13 ชม. 8 นท. )
1.20
(1 ชม. 11 นท. )
14
Zonia
(Zonia)
13 ต.ค. 2561, 09:31 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 13:20:00)
196.76
(8 วัน 4 ชม. 45 นท. )
0.12
( 0 ชม. 7 นท. )
15
tamseisei
(tamseisei)
15 ต.ค. 2561, 03:59 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 16:12:00)
154.29
(6 วัน 10 ชม. 17 นท. )
0.19
( 0 ชม. 11 นท. )
16
องค์ชายยามาโตะ
(องค์ชายยามาโตะ)
15 ต.ค. 2561, 04:45 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 04:50:00)
165.53
(6 วัน 21 ชม. 31 นท. )
0.07
( 0 ชม. 3 นท. )
17
24KK
(24KK)
15 ต.ค. 2561, 04:58 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 17:52:00)
153.31
(6 วัน 9 ชม. 18 นท. )
0.87
( 0 ชม. 52 นท. )
18
UnzCrazy
(UnzCrazy)
15 ต.ค. 2561, 05:33 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 17:52:00)
152.73
(6 วัน 8 ชม. 43 นท. )
0.30
( 0 ชม. 18 นท. )
19
ชางเหมย24
(ชางเหมย24)
15 ต.ค. 2561, 06:27 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-16 00:38:00)
151.83
(6 วัน 7 ชม. 49 นท. )
6.09
(6 ชม. 5 นท. )
20
THEPA879
(THEPA879)
15 ต.ค. 2561, 07:00 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 13:21:00)
163.28
(6 วัน 19 ชม. 16 นท. )
5.54
(5 ชม. 32 นท. )
21
อาsา
(อาsา)
15 ต.ค. 2561, 10:32 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 22:42:00)
147.74
(6 วัน 3 ชม. 44 นท. )
0.15
( 0 ชม. 9 นท. )
22
S4ibOx
(S4ibOx)
15 ต.ค. 2561, 10:36 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 22:51:00)
147.68
(6 วัน 3 ชม. 40 นท. )
0.24
( 0 ชม. 14 นท. )
23
ArDom
(ArDom)
15 ต.ค. 2561, 10:41 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-16 00:10:00)
147.59
(6 วัน 3 ชม. 35 นท. )
1.43
(1 ชม. 25 นท. )
24
Lipodyz
(Lipodyz)
15 ต.ค. 2561, 11:00 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 23:12:00)
147.28
(6 วัน 3 ชม. 16 นท. )
0.20
( 0 ชม. 11 นท. )
25
HaruKoIzumi
(HaruKoIzumi)
15 ต.ค. 2561, 12:35 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 16:13:00)
157.69
(6 วัน 13 ชม. 41 นท. )
0.62
( 0 ชม. 37 นท. )
26
น้องเปียไง
(น้องเปียไง)
23 ก.ย. 2561, 08:15 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 15:17:00)
678.03
(28 วัน 6 ชม. 1 นท. )
12.36
(12 ชม. 21 นท. )
27
คาดินัลไง
(คาดินัลไง)
23 ก.ย. 2561, 08:38 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 04:15:00)
677.64
(28 วัน 5 ชม. 38 นท. )
2.47
(2 ชม. 28 นท. )
28
เกิดมาหลบ
(เกิดมาหลบ)
28 ก.ย. 2561, 03:25 น.
(อัพเดทล่าสุด: 2018-10-15 19:03:00)
562.86
(23 วัน 10 ชม. 51 นท. )
5.14
(5 ชม. 8 นท. )
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 22/10/2018 02:16:32